Croatian Albanian Danish Dutch English French German Greek Hungarian Italian Macedonian Polish Russian Serbian Slovenian Spanish
Početna Pravila ŠRU Klen

Zadnje Vijesti

Popularno

Propisi na jezeru "Gračec"

Obaveze Članova

 

· prilikom dolaska i odlaska iz ribolova svaki član ili ribolovac dužan se je upisati u evidenciju dolaska i odlaska, koja stoji na kučici

- svaki član koji kod sebe nema godišnju člansku kartu ne može obavljati ribolov

- svaki član obavezno mora poštivati lovostaj i lovne mjere

- svaki član kod dolaska u ribolov dužan se je javiti ribočuvaru

· svaki član je dužan pokazati člansku kartu i ulov na upit ribočuvara

· ulovljenu ribu dužan je prije napuštanja jezera upisati u knjižicu ulova

· ulovljenu ribu dužan je držati u čuvarici koja se mora nalaziti u vodi a nikako po kantama i slično

· kod ulova obavezno koristiti podmetač

· svaki član koji ima dvije plemenite ribe u čuvarici mora prekinuti sa obavljanjem ribolova

· ribu koju je spremio u čuvaricu ne smije vračati u vodu

· svaki član dužan je svoje mjesto gdje je obavljao ribolov ostaviti u urednom stanju

· ulovljene ribe ispod mjere mora vratiti u vodu a u slučaju da je ista oštečena iste se predaju

ribočuvaru za potrebe Udruge.

- Šaran teži od četri kilograma obavezno se vrača nazad u ribnjak nakon vaganja

SVAKI ČLAN KOJI SE NEĆE PRIDRŽAVATI GORE NAREČENIH OBAVEZA BITI ĆE PRIJAVLJEN STEGOVNOJ KOMISIJI TE KAŽNJEN PO PRAVILNIKU UDRUGE !!!

 

Dozvoljeni dnevni ulov

2 šarana ispod 3 kg ili 1 šaran iznad 3 kg

1 šaran ispod 3 kg i 3 kg bijele ribe

1 šaran ispod 3 kg i jedan amur

1 som

patuljasti som bez ograničenja

štuka godišnje u vrijeme odluke upravnog odbora


Šaran teži od četri kilograma obavezno se vrača nazad u ribnjak nakon vaganja


 

Dozvoljeni godišnji ulov po kategorijama

  • Seniori od 19 godina........................ 15 komada godišnje
  • Seniorke i juniori ( 15- 18 ).............. 10 komada godišnje
  • Kadeti ( 8 – 15 )................................. 5 komada godišnje
  • Kadeti ( do 8 )..................................... 0 komada godišnje

 

Mjere lovnih riba

  • Šaran - %
  • Amur - %
  • Štuka - 40 cm

a za ostalu ribu po lovnim mjerama HŠRS koje su naznačene na članskoj iskaznici.

 

Dozvoljeni ribolovni pribor na jezeru "Gračec"

Seniori, seniorke i juniori ( 15 – 18 )

· 3 štapa sa rolom - jedna udica po štapu

Kadeti ( 8 – 15 )

· 1 štap sa rolom - jedna udica

· keder štap - jedna udica i flaks do 0,18 mm

Kadeti ( do 8 )

· Keder štap - jedna udica i flaks do 0,18 mm